Olika löpare betalar olika pris för att delta i Göteborgsvarvet – en förutsättning för att loppet ska kunna genomföras.