Kurvan visar BNP-prognos från Konjunkturinstitutet. Enligt KI:s bedömning – som de flaggar för är en osäker bedömning – tros återhämtningen ta flera år.