Företaget på Björbäcks industriområde som nu går i konkurs med ett 30-tal anställda grundades i Uddevalla 1992.
Företaget på Björbäcks industriområde som nu går i konkurs med ett 30-tal anställda grundades i Uddevalla 1992.

Ett 30-tal anställda drabbas av företagskonkurs

Ett 30-tal personer, huvudsakligen i Uddevalla, förlorar sina jobb. Brandsome, som tillverkade profilkläder och reklamprodukter, har försatts i konkurs. Avvecklingen pågår men under tiden hålls försäljning från butik och lager igång.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Det var företaget självt som lämnade in ansökan om konkurs i slutet av november efter en längre tids ekonomiska problem. Till konkursförvaltare utsågs advokat Fredrik Emanuel.

– Jag har lagt allt fokus hittills på att sätta mig in i bolaget, ta hand om de anställda och verksamheten så gott det går. Det är ett intensivt arbete i stort sett dygnet runt. En viktig del är att se till så att lönegarantin för personalen fungerar, säger han.

Företaget grundades i Uddevalla i början av 1990-talet och har haft huvudkontor, produktion med screentryckeri och brodyr samt lager och butik på Björbäcks industriområde. Det har även funnits säljkontor på andra orter.

ANNONS

Flera år i rad på slutet låg omsättningen runt 50 miljoner kronor så det är en omfattande rörelse som går i graven.

Hoppas på intäkter till konkursboet

Fredrik Emanuel gjorde i ett tidigt skede bedömningen att det är fördelaktigt att låta verksamheten fortgå under avvecklingen eftersom det finns möjligheter till försäljning som ger intäkter till konkursboet.

Beställningar som förutsätter inköp är mer komplicerade att tillmötesgå som konkursbo eftersom det kräver betalningsförmåga.

Lönegarantin innebär kortfattat att staten går in och betalar lönerna under personalens uppsägningstid.

En rad intressenter för konkursboet finns enligt Fredrik Emanuel men om det innebär att hela eller delar av verksamheten kan komma att tas över av andra ägare framöver och i så fall drivas vidare på liknande sätt som tidigare är ännu högst oklart.

– Det rör sig om ett 15-tal som jag varit i kontakt med men exakt vad deras intresse består i kan jag inte säga. Jag har gått ut med ett anbudsunderlag så får vi se vad responsen blir, säger Fredrik Emanuel.

Gick tio miljoner kronor back

Han har ännu inte någon klar uppfattning av hur stora skulder som fanns vid konkursutbrottet. Dessa kommer, liksom tillgångar och vilka som har fordringar, att sammanställas i konkursbouppteckningen så småningom.

Det senaste räkenskapsåret, 2017–2018, förlängdes till 16 månader och under den perioden gick Brandsome tio miljoner kronor back.

ANNONS

Bohusläningen har sökt fackliga organisationer men dessa har avböjt att kommentera konkursen.

ANNONS