Flygtrafiken ska nå nya höjder och destinationer

Nu pratas det framtid och nya destinationer i Europa. Västflygs första år har däremot präglats av höga bränslepriser och räntor, samt en nedgång i konjunkturen.
– Vi har haft mycket motvind men ett flygplan lyfter ju bäst i motvind, säger Anna Petre, som började året som styrelseledamot i bolaget men som tog över som vd i maj.