Flytande vindkraftspark planeras i Bohuslän – kan försörja en miljon hem

I havet utanför Tanum och Strömstad siktar Zephyr Vind AB på att kunna producera el motsvarande fyra procent av Sveriges elbehov. Men planerna krockar med ett annat intresse – den planerade parken ligger i ett av de mest trålintensiva områdena i Skagerrak.

ANNONS
|

Vindkraftverken är tänkta att vara flytande och vara uppemot 340 meter höga och kunna producera tillräckligt med el för en miljon hushåll. Det är Zephyr Vind AB:s planer för norra Skagerrak, cirka 25 kilometer väster om Väderöarna. Bolagets bedömning är att vindkraftsparken kan vara i drift som tidigast år 2029. Nästa steg i vägen dit är att göra en miljökonsekvensbeskrivning för att utreda hur parken kan påverka intilliggande flora, fauna och näringar.

Nyligen har berörda intressenter fått inkomma med synpunkter om planerna – en av dem är Fiskekommunerna, en organisation bestående av majoriteten av kustkommunerna längs Bohuskusten. Området för den planerade parken tillhör i dag vatten där räkfiske med trål är mycket förekommande. Fiskekommunerna befarar att ett stopp av räkfiske i området kan påverka den totala räkkvoten i och med att det blir mindre yta att fiska på. Samtidigt hoppas de kunna dra fördelar av parken. Bland annat önskar de att vattnet mellan verken kommer gå att nyttja som odling av havsalger, ett trålstopp menar de möjliggör att bottnarna återhämtar sig, och området blir en fredad zon för havsdjuren.

ANNONS

Vindkraftsparken kan öka fisk och skaldjur

Fiskekommunernas ordförande, Lars Tysklind, nämner exempel på hur fisket gynnats av Öresundsbron och hur hummerbestånd ökat genom konstgjorda hummerrev. På liknande sätt hoppas han att bestånd på skaldjur och fisk kan öka genom vindkraftsparken.

– I dag pratar man inte så mycket om torsk men den kan dyka upp igen, säger Lars Tysklind.

"Vi behöver elproduktion, något annat kan vi inte säga”, säger Lars Tysklind, ordförande i Fiskekommunerna.
"Vi behöver elproduktion, något annat kan vi inte säga”, säger Lars Tysklind, ordförande i Fiskekommunerna. Bild: Marita Adamsson

Hans uppfattning är att det huvudsakligen är danska och norska båtar som fiskar i området. Därför tror han inte att vindkraftsparken skulle påverka det lokala fisket nämnvärt. Men han framhäver det stora värdet i att projektet genomförs i samexistens med andra intressen. Det viktigaste för organisationen är att yrkesfisket och Fiskekommunerna får vara med i processen och att ansvariga tar hänsyn till deras näringsgren.

– Vi prioriterar yrkesfisket och vattenbruket, det är vår uppgift, säger Lars Tysklind.

– Det finns ofta en tendens att det blir mycket fokus på ett intresse och nu är det förnyelsebar energi, men havsmiljön och fisket finns också där, fortsätter han.

Zephyr Vind AB har svårt att nämna vilka belopp investeringen på mellan 66 och 91 flytande vindkraftverk handlar om.

– Det är svårt att gå ut med några exakta summor eftersom det är så långt fram i tiden men det är såklart en mångmiljardinvestering, säger Simon Landqvist, projektchef för vindkraftparken Vidar.

ANNONS

Dotterbolag till det norska Zephyr AS

Företaget är ett helägt dotterbolag till det norska Zephyr AS med säte i Sarpsborg, som till stor del är ägt av kommuner i Østfold.

Flytande vindkraftverk existerar inte i svenskt vatten i dag men finns i Norge. I dag är det vanligast att vindkraftverk till havs är bottenförankrade.

– Det här är en nyare teknik som öppnar för mycket större områden, säger Simon Landqvist.

Från land kommer vindkraftverken delvis att skymmas av horisontallinjen, enligt Simon Landqvist, projektchef på Zephyr Vind AB.
Från land kommer vindkraftverken delvis att skymmas av horisontallinjen, enligt Simon Landqvist, projektchef på Zephyr Vind AB. Bild: Privat

I regel går bottenförankrade vindkraftverk inte att ha djupare än 50 meter. I det planerade området i norra Skagerrak är det drygt 300 meter som djupast. Simon Landqvist ser en stor fördel med de flytande verken med tanke på att de möjliggör anläggningar långt ifrån land och därför ger mindre påverkan på utsikt. I sin planering har det tagit höjd för den snabba utveckling av vindkraftverk som pågår – i dagsläget finns inte så stora verk på marknaden som de hoppas kunna bygga. Zephyr Vind AB räknar med att vindkraftverken blir dyrare att underhålla än landbaserade.

– Det finns för- och nackdelar. De blir dyrare att bygga och underhålla men man kommer längre ifrån land och därmed även längre ifrån kustnära natur- och friluftsintressen och bostäder. Och där är bättre vind, säger Simon Landqvist.

ANNONS

Vindkraftverk Skagerrak

Vindparken Vidar, utanför Strömstad, ”...omfattar en yta om ca 201 km2 och planeras bestå av 66-91 vindkraftverk med en totalhöjd på 260-340 m. Vindparken har en potential att producera ca 5 TWh/år, vilket motsvarar ca 4 % av Sveriges elbehov eller hushållsel för ca 1 miljon svenska hushåll”, skriver Zephyr Vind på sin hemsida.

Bolaget har också planer på en vindkraftspark längre söderut, i höjd med Marstrand. Den har arbetsnamnet Poseidon och planeras bestå av mellan 66 och 94 vindkraftverk.

Även bolaget Hexicon planerar vindkraftspark, utanför Lysekil.

När vindkraftverk är högre än 150 meter behöver verken i ytterkanterna av parken vara försedda med vita blinkande ljus.

ANNONS