Enligt Arbetsmiljöverket inträffade det totalt i Sverige under 2018 8 900 arbetssjukdomsfall och 33 215 arbetsolycksfall. Det innebär i snitt två arbetssjukdomsfall och sju arbetsolycksfall per 1 000 sysselsatta.