Från 2023 kan alla i Sverige som har studielån räkna med ett påslag på räntan på 0,45 procenteheter.