Flera restauranger och andra företag har lämnat gåvor för att uppmuntra och hylla sjukvårdspersonalens insatser under den rådande coronapandemin. Enligt reglerna ska mottagarna till de gåvorna dock fortfarande betala skatt på dem.