Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Många kranar i bland annat Göteborgs hamn stoppas onsdag 6 mars om Hamnarbetarförbundets strejkvarsel sätts i verket. Omkring 20 hamnar berörs.

Hamnar hotas av strejk – "mardrömsscenario"

Läget är låst i hamnkonflikten. Nu varslar Hamnarbetarförbundet om storstrejk utan tidsgräns.

Svenska Hamnarbetarförbundet varslar nu om strejk i alla hamnar från den 6 mars tills parterna kommer överens eller varslet dras tillbaka. Totalt berörs omkring 1 000–1 300 medlemmar i runt 20 terminaler och något färre hamnar. I vissa hamnar är LO-förbundet Transport, som inte omfattas av varslet, det dominerande fackförbundet.

Om storstrejken blir ett faktum kan det få långtgående konsekvenser för Sveriges handel med utlandet, enligt Johan Woxenius, vid Göteborgs universitet.

- Tidigare i år hade vi punktstrejker som rullade runt. Då kunde du alltid hitta en annan hamn. Nu är det väldigt mycket allvarligare – om det blir stopp i många hamnar samtidigt och det inte är bestämt hur länge, säger han.

Störningskänslig transport

Redan ett par dagars nedstängning kan få stor påverkan, enligt Woxenius, och på sikt riskeras förtroendet för Sverige som handelsnation.

Något som gör situationen än mer allvarlig är att det som går via hamnarna, både till och från Sverige, särskilt inom Europahandeln är komponenter till industrin. Transportkedjorna är känsliga för störningar.

- Det räcker med att det saknas någon typ av komponent så får du stänga ner hela eller delar av industrin, för att det är kopplat till flera led. Börjar du bryta de kedjorna så att det inte finns förtroende för det – då är det risk för långsiktiga konsekvenser, att du väljer att inte lägga tillverkningssteg i Sverige, säger Johan Woxenius.

Och att hitta alternativa transportvägar kan blir svårt, inte bara på kort sikt.

- Vi har en sådan fart i ekonomin i dag att det finns en massa lastbilar, lastbilschaufförer eller tåg som står och väntar på uppdrag. De rullar redan. Att ta igen missade flöden kommer inte att vara lätt, säger Woxenius.

Facket pressat

Hamnarbetarförbundet är medvetet om att strejken får stora konsekvenser och säger att man är välvilliga till dispenser, exempelvis om strejken kommer att innebära samhällsfarliga effekter.

- Vi har inte för avsikt att skada mer än nödvändigt, säger fackstyrelseledamoten Erik Helgeson.

Han kallar arbetsgivarnas lockoutvarsel i förra veckan "väldigt dramatiskt", och något som bland annat kommer att innebära lönesänkningar. Han beskriver arbetsgivarnas behandling av enskilda arbetare som trakasserier och kallar det 30-talsfasoner.

- I den situation som uppkommit har vi pressats till det här svaret, säger Erik Helgeson.

Flera medlarbud

Konflikten handlar om att Hamnarbetarförbundet vill ha ett kollektivavtal likalydande det avtal som Transportarbetareförbundet har, ett så kallat andraavtal.

Bud har lagts fram av oberoende medlare, men dessa har inte accepterats av facket som tyckt att buden varit för lika arbetsgivarnas bud, något som tillbakavisas av arbetsgivarsidan.

- De (medlarna) går inte i våra ledband. Vi tvingas till långtgående eftergifter till Hamnarbetarförbundet. Att vi ska gå med på ett avtal. Det har vi inga önskemål på, säger Mattias Dahl, vd för Transportföretagen.

Han ser mycket allvarligt på strejkvarslet:

- Den kommer att drabba Sverige och tredje man, vanliga människor, mycket hårt, säger Mattias Dahl.