Erik Helgeson, förbundstyrelseledamot i Hamnarbetarförbundet konstaterar att 84 procent av medlemmarna röstat ja för att lägga varslen.
Erik Helgeson, förbundstyrelseledamot i Hamnarbetarförbundet konstaterar att 84 procent av medlemmarna röstat ja för att lägga varslen. Bild: Anders Ylander

Hamnarbetarförbundet redo för smutsig strid

Hamnarbetarförbundet lade fem nya strejkvarsel under måndagen för att pressa på för att få ett eget kollektivavtal. Hamnarna i Göteborg är inte med i ett första skede.
– Vi är beredda på att det kan bli en ganska smutsig strid, särskilt om den blir långdragen, säger Erik Helgeson i Hamnarbetarförbundets styrelse.

ANNONS
|

Hamnarbetarförbundet har lagt ett rikstäckande konfliktvarsel om punktstrejker och övertidsblockad i åtta hamnar från och med onsdagen den 23 januari, för att få teckna ett kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar. Varslet utökades under måndagen med Stockholm, och fyra förnyade varsel på två redan uttagna orter.

– Göteborg är inte med i nuläget, men vi har en plan som sträcker sig ungefär två veckor framöver med olika varsel som ska läggas dag för dag, säger Erik Helgeson.

Resultatlösa förhandlingar

Hamnarbetarförbundet har suttit i åtta centrala förhandlingar med Sveriges Hamnar om att få teckna eget kollektivavtal. Utan resultat.

Det är därför Hamnarbetarförbundet nu svarar med att lägga konfliktvarsel.

ANNONS

– Vi har valt att lägga varsel i form av varningsstrejker. Det handlar framför allt om punktstrejker som successivt utvidgas. Vi har fortfarande någon slags naiv förhoppning om att arbetsgivarna ska komma tillbaka till förhandlingsbordet, och har lämnat utrymme för det. Jag vet inte om det är realistiskt, säger Erik Helgeson.

Hamnarbetarförbundet är en medlemsledd fackförening som är fristående från LO. Arbetsgivarsidan Sveriges Hamnar tecknar enbart kollektivavtal med Transportarbetareförbundet som ingår i LO. Och i fjol införde Sveriges Hamnar en ny policy som utesluter Hamnarbetarförbundet från allt fackligt arbete i hamnarna, trots att man organiserar hälften av alla hamnarbetare.

Det är därför Hamnarbetarförbundet kräver ett eget kollektivavtal.

Har erbjudits hängavtal

Från Sveriges Hamnar konstaterar man att Hamnarbetarförbundet vid ett flertal tillfällen erbjudits att teckna hängavtal som skulle leda till "trygghet och stabilitet".

– Ett hängavtal är inte ett riktigt kollektivavtal, och arbetsgivaren måste inte inkludera oss i förhandlingar eller uppgörelser i framtiden. För oss är det helt meningslöst att vara en fackförening som inte sitter med vid förhandlingsbordet, säger Erik Helgeson.

Från Sveriges Hamnar konstaterar man att Hamnarbetarförbundets varsel kommer att få allvarliga konsekvenser.

– För ett litet land som Sverige, där över 90 procent av handeln går via sjöfart, leder konflikter i hamnarna till stora kostnader som belastar företagen och samhället. Det är oansvarigt att Hamnarbetarförbundet utsätter hela landet för dessa kostsamma konflikter, skriver Joakim Ärlund, vd i Sveriges Hamnar i en kommentar.

ANNONS

Konflikt och uppsägningar

Under 2017 utspelades en bitter strid mellan Hamnarbetarförbundet och arbetsgivaren APM Terminals i containerhamnen i Göteborg, fylld av blockader, punktstrejker och lockouter, när fackföreningen uteslöts från fackligt inflytande på arbetsplatsen för att den inte "ägde" kollektivavtalet.

Det slutade med att kunderna flydde med sina laster till andra hamnar, APM Terminals förlorade miljontals kronor och var tredje hamnarbetare förlorade jobbet.

Finns det en rädsla från medlemmarna att det kan bli liknande konsekvenser?

– Ja, det finns givetvis med i medvetandet. Jag hoppas att arbetsgivarorganisationen har en mer vettig och konstruktiv ingång till detta än vad man hade på APM Terminals, vilket har kostat både oss och Göteborg väldigt mycket. Men vi är beredda på att det kan bli en ganska smutsig strid, speciellt om den blir utdragen, säger Erik Helgeson.

Medlingsinstitutet har ännu inte utsett några medlare i konflikten.

FAKTA: De varslade hamnarna

Från den 23 januari kommer Hamnarbetarförbundet genomföra stridsåtgärder i följande hamnar:

Helsingborg, strejk

Sundsvall, strejk

Gävle, strejk

Malmlö, strejk

Holmsund (Umeå), strejk

Söderhamn, strejk

Karlshamn, strejk

Bottenviken (Piteå med flera), övertidsblockad

Från den 24 januari varslas stridsåtgärder i:

Stockholm (ny)

Malmö, fler arbetsgivare involveras.

Karlshamn, fler arbetsgivare involveras.

Källa: Hamnarbetarförbundet

ANNONS