Humana stoppas från bland annat personlig assistans. Arkivbild.
Humana stoppas från bland annat personlig assistans. Arkivbild. Bild: Pontus Lundahl/TT

Humanas tillstånd dras in – "Kommer överklaga"

Ivo återkallar assistansbolagets Humanas tillstånd att bedriva bland annat assistansverksamhet – efter "misskötsamhet av allvarlig och systematisk karaktär". Myndigheten kräver nu att bolaget avvecklar verksamheten senast den 10 februari.

ANNONS

Beslutet om de indragna tillståndet kom på tisdagen och rör personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice och hemtjänst i dotterbolaget Humana assistans AB.

I sitt beslut lyfter Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) en rad olika skäl till att tillståndet återkallas.

Bland annat nämns bristande förmåga att efterfölja tidigare beslut från Ivo, brister i seriositet och arbetsgivaransvar gällande utländsk arbetskraft samt återkommande brister avseende anmälningsskyldighet och förvaltning av allmänna medel.

"Sammantaget uppvisar bolaget misskötsamhet av allvarlig och systematisk karaktär", skriver Anette Nilsson, enhetschef på Ivo, i ett mejl till TT. Myndigheten kräver att avvecklingen av den berörda verksamheten sker snarast – och att den är avslutad senast den 10 februari 2023.

ANNONS

Bolaget vill överklaga

Humanas vd Johanna Rastad säger att hon förvånas av grunderna som Ivo fattat sitt beslut på och kallar processen för "rättsosäker" och bedömningen för "orättvis".

– Vi har siktet inställt på att vi bestrider det här. Vi håller inte med och vi tycker inte att det är rätt beslut. Vi kommer att överklaga och kämpa för att det ska bli rätt, säger hon på en presskonferens.

Enligt Humana berörs över 2 000 brukare – och 11 000 assistenter – av beslutet.

– Vi har en så pass stor verksamhet att fel begås även om man inte har intentionen att det ska gå fel. Vi har individer som hjälper andra individer och det kommer alltid hända saker i våra verksamheter. Vi är inte på något sätt felfria, men vi har kämpat för att förbättra den här branschen under många år, säger Rastad.

11 000 assistenter berörs

Enligt Johanna Rastad ska företaget skyndsamt ansöka om inhibition. Om sådan beviljas räknar Humana med att kunna fortsatta bedriva sin verksamhet tills dess att saken prövats i domstol. Får bolaget avslag, riskerar en 11 000 personer stor personalstyrka att stå utan arbetsuppgifter inom en dryg vecka.

– Vi kämpar för att det inte ska bli så, men om vi inte har ett tillstånd att agera inom, så kan vi inte ha kvar verksamheten. Då kommer våra kunder att behöva hitta en annan assistanssamordnare. Våra medarbetare kommer vi att behöva se på alternativ för, säger Johanna Rastad till TT.

ANNONS

Ivo skriver att man sedan 2020 tagit emot ett flertal anmälningar från Försäkringskassan gällande Humana, rörande felaktigt utbetald assistansersättning. Företaget ska ha tagit emot ersättning för assistanstagare som inte haft något hjälpbehov alls. Återkraven som riktas mot bolaget uppgår till totalt 100 miljoner kronor.

När det gäller bristerna angående utländsk arbetskraft lyfter Ivo flera exempel där Migrationsverket avslagit ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd men sökanden ändå kunnat arbeta illegalt hos Humana.

Djupt oroad

Malin Ragnegård, förbundsordförande Kommunal, säger att hon är djupt oroad – dels för de berörda, dels för hur det påverkar tilliten till välfärden.

– Jag har inte insyn i anmärkningen, men att man stänger ned en så stor del av verksamheten med så här kort varsel, det är både ovanligt och allvarligt, säger hon och fortsätter:

– Vi har tusentals medlemmar som nu är väldigt oroliga och som undrar vad som händer. Kommer man att ha ett jobb att gå till? Vad kommer att hända? Det är många frågor.

Har verksamhet i hela landet

Enligt Humanas pressavdelning har bolaget verksamhet i mer än 250 kommuner.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) skriver i ett mejl till TT:

"Kommunerna har tidigare haft erfarenhet av att utförare slutat med sina uppdrag och kommer att göra allt de kan för att alla omsorgstagare ska få den hjälp de behöver", skriver Greger Bengtsson, äldresamordnare på SKR, i mejlet.

ANNONS

Bolaget är börsnoterat och handeln stoppades inför beskedet. När handeln släpptes fri på eftermiddagen rasade kursen nästan 50 procent.

ANNONS