Jenny och Ted Hansen har flyttat till större lokaler och utökat med reptilbutik

E-handelsföretaget Cyberzoo har ännu en gång flyttat till större lokaler och finns nu på Överby. Det som startade som en hobby har växt till en verksamhet som omsätter över 20 miljoner kronor. Nu har det dessutom tillkommit en reptilbutik.