Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

1/2

Klart för nya storkranar i Uddevalla hamn

Det är nu klart att Uddevalla hamnterminal får sina två nya godskranar, som ska vara garanter för att man ska kunna hantera i stor sett allt gods som kommer ifråga för hamnen. Kranarna ska vara på plats i slutet av året

– Vi glada för att vi själva kan stå får investeringen på 62 miljoner, säger hamndirektör Ulf Stenberg.

Förklaringen till att hamnen självständigt kan bära investeringskostnaden är sex år i följd med ökad vinst i hamnen.

Den största av kranarna har 100 tons lyftkapacitet och kostar 41 miljoner kronor.

– Den är speciellt ägnad till tungt projektgods. Den ska vara spårbunden utmed Sörvikskajen. Vi har länge fokuserat på ett godsslag som projektgods och har varit framgångsrika med att utveckla kundkontakterna. Till stort och otympligt gods blir den stora kranen framtiden för oss, säger Stenberg.

Uddevalla hamn sysslar mest med pappersmassa, virke, malm nitrat och delar till vindkraftsverk.

Drygt 1,1 miljon ton gods hanterades i hamnen under 2018, vilket var en ökning med 3,3 procent jämfört med 2017.

"Flödet påverkas av omvärlden"

Den andra kranen, en så kallad hybridlyft, ska också användas på Sörvik, men kan flyttas mellan kajerna eftersom den går på hjul.

– Den är bra till styckegods och bulkgods och kan lyfta upp till 27 ton.

– Godsflöde påverkas av omvärldsfaktorer som valutakurser eller annalkande Brexit.

En sådan kan innebära både hot och möjlighet för industrin. Men Ulf Stenbergs bedömning är att hamnen under 2019 kommer att hantera ungefär lika mycket gods, som den gjorde under föregående år.

Drygt 1,1 miljon ton gods hanterades i hamnen under 2018, vilket var en ökning med 3,3 procent jämfört med 2017.

I hamnen arbetade 85 personer under 2018

Någon gång under 2020 -2022, när stenbrottet upphör ute på Fröland, planerar Uddevalla hamnterminal en hamn för nya kunder.

Hamnen är till hundra procent ägd av Uddevalla kommun.