Bolagsverket har börjat utbilda företag i hur man kan skydda sig mot så kallad företagskapning. Arkivbild.
Bolagsverket har börjat utbilda företag i hur man kan skydda sig mot så kallad företagskapning. Arkivbild.

Misstänkta företagsregistreringar stoppas

Omkring 250 registreringar har stoppats sedan Bolagsverket införde nya rutiner mot ekonomisk brottslighet för ett år sedan.

ANNONS
|

Den 1 mars i fjol fick Bolagsverket nya befogenheter att kontrollera företag innan de registreras. Samtidigt anställde man en ekobrottsspecialist och inrättade en ny enhet för ett tidigt uppdaga penningtvätt, finansiering av terrorism och annan ekonomisk brottslighet. Detta görs bland annat genom ökade kontroller av id-handlingar för personer utan svenskt personnummer.

- Man har anmält en person som inte har svenskt personnummer som någon typ av företrädare i ett bolag och har inte tillräckligt styrkt den personens identitet, säger Helene Thorgren, chef för Bolagsverkets företagsregistreringsavdelning.

ANNONS

Sedan de ökade kontrollerna fram till mitten av december 2018 har Bolagsverket stoppat omkring 250 ärenden från att registreras. I samtliga fall har företagen fått ett föreläggande om att styrka identiteten på de som anmälts. I de fall man misslyckats har bolagen inte registrerats och i vissa fall har företaget själv valt att återkalla sin anmälan.

Informerar om kapning

Bolagsverket har även börjat utbilda företag i hur man kan skydda sig mot så kallad företagskapning.

- Den klassiska företagskapningen är att man helt enkelt anmäler ny firmatecknare hos Bolagsverket. Genom att det blir registrerat blir man behörig att företräda bolaget, säger Helene Thorgren.

Det bästa sättet att skydda sig mot kapning är, enligt henne, att skaffa en digital brevlåda. Bolagsverket skickar en avisering dit när det har kommit in ett ärende på bolaget och avvaktar sedan minst två dagar med att registrera ärendet. Detta för att ge företaget möjlighet att invända mot en falsk anmälan.

Enklare att jämföra

Under 2018 identifierades sju påstådda kapningar, varav fyra stoppades av bolagen.

Sedan mars i fjol kan företag lämna in sin årsredovisning digitalt och målet på sikt är att göra detta obligatoriskt. Enligt Helene Thorgren skulle detta möjliggöra maskinella analyser och samkörningar mot Skatteverkets uppgifter.

ANNONS

- Många kreditbedrägerier begås genom att man lämnar in falska årsredovisningar där man har blåst upp siffrorna. Har man digitalt data kan man ganska lätt identifiera de företag som gör så här genom att titta på jämförelsesiffror från år till år.

TT
Fakta: Företagskapning

En företagskapning betyder att någon på olovlig väg skaffar sig rätt att företräda ett företag för att ta ut pengar eller att köpa varor via företaget.

En företagskapning kan drabba både företag och föreningar.

Företagskapningar är ovanliga men kan få allvarliga konsekvenser.

Det går att skydda sig mot kapning genom att skaffa en digital brevlåda. Då får du ett meddelande från Bolagsverket om att det har kommit in en anmälan om ändring och kan stoppa registrering av felaktiga uppgifter.

Källa: Bolagsverket

ANNONS