Märta Stenevi, MP, vill subventionera glesbygden i stället för bensinen. Arkivbild.
Märta Stenevi, MP, vill subventionera glesbygden i stället för bensinen. Arkivbild. Bild: Henrik Montgomery/TT

MP: Sänk skatten för alla i glesbygd

4 000 kronor per år i sänkt skatt för personer som bor på landsbygden. Det är Miljöpartiets alternativ till sänkt bensinskatt.
– Vi kan inte driva en politik som ökar våra utsläpp, säger språkröret Märta Stenevi.

ANNONS

De höga bränslepriserna är något som får känslor att svalla på många håll just nu.

I den gemensamma budgeten från M, KD och SD som röstats fram i riksdagen finns ett förslag om sänkt skatt på bensin och diesel, som kan bli verklighet den 1 maj.

Miljöpartiet är kritiskt till skattesänkningen och lanserar nu ett eget förslag för att nå bilberoende människor på landsbygden.

– Vi kan inte driva politik som ökar våra utsläpp samtidigt som vi sitter i internationella förhandlingar där vi ber andra länder att minska sina utsläpp, det är helt oacceptabelt, säger språkröret Märta Stenevi.

Går till storstäder

Partiet föreslår i stället en skattesänkning på 4 000 kronor per år riktad till personer i glesbygdskommuner.

ANNONS

Inklusive den skattereduktion som redan finns till boende i glesbygd, som trädde i kraft 2020, skulle det totalt ge närmare 500 kronor mer i plånboken per månad enligt beräkningarna.

Dagens glesbygdsbidrag ligger på 1 675 kronor per år och berör runt 800 000 personer.

Totalt skulle Miljöpartiets förslag kosta staten 3,2 miljarder kronor.

– När man gör breda bränsleskattesänkningar så går den största delen till storstäder. Det blir en subvention även till de som kör sin suv mellan Danderyd och Stockholm city. På landsbygden kör man långa sträckor, men de korta sträckorna i städerna står för en stor del av utsläppen, säger Märta Stenevi.

Miljöpartiets förslag innebär alltså ett bidrag till alla som bor i glesbygdskommuner, oavsett om de kör bil eller inte.

– Målet är att ha en utbyggd samhällsservice, men innan vi har det på plats så är det mer rimligt med en skattelättnad för dem som lever i glesbygd snarare än till bränslet i sig. Oavsett om du kör elbil eller tar dig fram på annat sätt så kvarstår faktum att avstånden är stora, säger Märta Stenevi.

Tävling i prissänkningar

Parallellt med den sänkta bränsleskatten har både KD och SD gått fram med olika förslag om att sänka reduktionsplikten på diesel.

Reduktionsplikten innebär att bensin och diesel ska blandas ut med mer miljövänligt biobränsle. Kraven ska skärpas årligen fram till 2030 för att minska utsläppen av växthusgaser, men innebär också att det blir dyrare att tanka bilen.

ANNONS

Enligt KD-ledaren Ebba Busch skulle KD:s förslag innebära en sänkning av dieselpriset med tre kronor.

Märta Stenevi kallar förslagen för "en tävling i att sänka priset på koldioxidutsläpp".

I kombination med glesbygdsstödet vill Miljöpartiet också se en rad åtgärder som förenklar omställningen till mer miljövänliga transportalternativ. Bland annat ett kraftigt utbyggt nät för laddstolpar och bonusar för den som byter till elbil.

Enligt partiet skulle förslaget kunna bli verklighet vid årsskiftet.

ANNONS