Överläkaren larmar: Chefer kan göra anställda sjuka

De senaste sex, sju åren har psykiatrikern Viktorija Milosevska sett en ny trend bland sjukskrivna. Allt fler insjuknar på grund av sina relationer med sina chefer.
– Det är inte den höga arbetsbelastningen utan det är de mänskliga relationerna de har på sina arbetsplatser med både kollegor och framför allt de närmaste cheferna som gör att de blir stressade och oroliga, säger Viktorija Milosevska.