Finansminister Elisabeth Svantesson (M) presenterar en ny ekonomisk prognos för svensk ekonomi.
Finansminister Elisabeth Svantesson (M) presenterar en ny ekonomisk prognos för svensk ekonomi. Bild: Anders Wiklund/TT

Regeringen laddar upp för vårsatsningar

Regeringen justerar upp tillväxtprognosen ett snäpp och räknar med betydligt lägre inflation framöver, enligt en ny prognos.
Detta öppnar för en mer offensiv finanspolitik i lågkonjunkturen – både i vår och till hösten, enligt finansminister Elisabeth Svantesson (M).

ANNONS

– Det finns ett större utrymme än förra året. Nu har vi redan presenterat sex miljarder till välfärden. Vi har några ytterligare delar, säger Elisabeth Svantesson inför vårändringsbudgeten och vårpropositionen den 15 april.

Inga breda stimulanser

Hon pekar särskilt ut att välfärden och sjukvården har det tufft och att regionerna brottas med högre pensionskostnader, som sätter press på sjukvården.

– Men det handlar inte om stora breda efterfrågestimulanser, tillägger hon.

Finansministern räknar med att inflationen kan vara nere på målnivån i höst och hoppas då kunna komma med fler satsningar, som skattesänkningar. Bland annat arbetar regeringen på ett förslag om att slopa skatten på upp till 300 000 kronor på ISK-konton.

ANNONS

– Inflationen tror och hoppas jag är nere på målnivå. Det gör också att situationen för politiken ser annorlunda ut, säger Svantesson om vad hon tror blir läget i höst.

Enligt finansministern har inflationsbekämpningen – med en stram penningpolitik och återhållsam finanspolitik – gett resultat.

– Det här är glädjande, säger hon.

Vill inte blåsa faran över

Hon konstaterar att inflationen sjunker i både Sverige och omvärlden. Fast hon vill inte blåsa faran över helt och hållet.

– Även om inflationen nu går ner är kärninflationen fortsatt något för hög. Exempelvis handlar det om tjänstepriserna, säger Svantesson.

– Det är fortfarande viktigt att ha beredskap för att inflationen kan öka igen, tillägger hon.

Något som kan ställa till det är nya utbudsstörningar, som kan ge prischocker. En annan risk Svantesson lyfter fram är tillväxtproblem i omvärlden. Särskilt är den tyska utvecklingen oroande, tycker finansministern.

– Det är tufft i tysk ekonomi, på ganska bred front. Det hackar ordentligt i bilindustrin, men också på andra områden. Det finns en risk att vår lågkonjunktur fördjupas och förlängs, säger hon.

Fakta: Höjd tillväxtprognos från regeringen

Finansdepartmentet justerar upp tillväxtprognosen för svensk ekonomi i år ett snäpp. Tillväxten beräknas till 0,7 procent 2024. Och för 2025 räknar regeringen med en tillväxt på 2,5 procent.

I senast föregående prognos från den 21 december 2023 räknade regeringen med en tillväxt på 0,6 procent 2024, följt av 2,7 procent 2025.

Regeringen sänker samtidigt inflationsprognosen rejält. Den bedöms nu landa på 3,1 procent i år (KPI) och 0,8 procent nästa år. Den tidigare bedömningen var på 3,9 procent respektive 1,4 procent.

Arbetslösheten bedöms landa på 8,3 procent i år och stiga ytterligare till 8,4 procent nästa år. Det är något lägre än tidigare bedömning.

Prognosen kommer några veckor inför regeringens så kallade vårproposition och vårändringsbudgeten, som ska läggas fram för riksdagen den 15 april.

ANNONS