Malmbanan, som sträcker sin mellan Luleå och Narvik i Norge, är tungt belastad av gruvjätten LKAB:s järnmalmtåg. Arkivbild.
Malmbanan, som sträcker sin mellan Luleå och Narvik i Norge, är tungt belastad av gruvjätten LKAB:s järnmalmtåg. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Regeringen vill snabba på tågsatsningar i norr

Regeringen vill skynda på viktiga tågsatsningar i norra Sverige, skriver Dagens industri. Men de extra miljarder som krävs för att exempelvis rusta upp Malmbanan saknas i den nuvarande planen.

ANNONS

– Den frågan får vi återkomma till i revideringen av nationell plan, när vi ser helheten, säger infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) till Di.

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att gå igenom projekten i den nationella infrastrukturplanen för att se om det går att skynda på dem, skriver Di. Särskilt fokus ligger på expansionen i norr. Uppdraget ska redovisas senast den 15 september.

Trafikverket ska rådgöra med berörda regioner, kommuner och andra aktörer.

– Man ska undersöka vilka möjligheter som finns till medfinansiering och genom förskottering skynda på ett genomförande av de här åtgärderna, säger Andreas Carlson, som under fredagen besöker järnvägskonferensen i Luleå.

ANNONS

Kostnaden för att bygga ut den hårt belastade Malmbanan – som har en nyckelroll för gruv- och stålindustrin – med dubbelspår mellan Boden och Luleå beräknas till 4,5 miljarder kronor, enligt Di. Det är pengar som saknas i den nuvarande planen.

Även byggandet av Norrbotniabanan mellan Luleå och Umeå är en prioritet för infrastrukturministern.

ANNONS