Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) räknar med att staten kommer att kompensera regionerna.