Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Fabian Bengtsson, ordförande i ägarbolaget Waldir och tidigare vd i Siba, kommer tillsammans med två av syskonen att ärva aktierna i Waldir. Bild: Jonas Lindstedt

Så fördelas Siba-entreprenörens arv

Bengt Bengtsson, tidigare ägare av Siba, avled i september 77 år gammal. Nu står det klart hur arvet fördelas och hur makten förändras i ägarbolaget. Tre av barnen blir arvtagare i ägarbolaget och driver det vidare – en står utanför.

Bouppteckningen för Bengt Bengtsson inkom till Skatteverket under julen, något Expressen var först med att rapportera om. I uppteckningen och testamentet framgår det vilka arvingarna är till de tillgångar och skulder som Bengt Bengtsson efterlämnade.

En viktig post är aktierna i Waldir som äger Netonnet Group, den Boråsgrundade hemelektronikoncernen som köptes upp av Sibaägarna och sedan fick ge namn till hela kedjan.

Kontroll över bolaget

I bouppteckningen är de fyra barnen till Bengt Bengtsson upptagna som arvingar medan hustrun Eva är dödsbodelägare. I det inbördes testamentet mellan makarna Bengtsson framgår det att makarna ärver varandra. Efter att båda makarna sedan gått bort kommer sedan barnen ärva, helt enligt sedvanlig arvsrätt.

I ett tillägg till testamentet från augusti framgår det dock att den yngsta sonen Victor, 37 år, inte kommer att erhålla några aktier i ägarbolaget Waldir i arvet. Bengt Bengtsson aktier i Waldir värderas i uppteckningen till knappt 437 miljoner kronor, medan änkan Eva Bengtssons aktier värderas till knappt 220 miljoner. Samtidigt är värdet av aktierna i familjebolaget Remvassen värderade till knappt 700 miljoner – ett bolag som kontrollerar fastigheter i koncernen.

I en kommentar till GP skriver äldste syskonet Martin Bengtsson: ”Vi var alla (Martin, Fabian, Victor och Isabel) aktieägare i drygt 20 år. Vår far ville göra det slutliga generationsskiftet innan sin död. Alla fick sin rättmätiga del, fast på olika vis. Vi fick av pappa valmöjligheten att fortsätta driva bolaget och utveckla det eller att lämna bolaget om man ville göra något annat i framtiden. Tre av syskonen önskade vara kvar som ägare i Waldir, medan den fjärde ville satsa på egen verksamhet, vilket är naturligt om man har olika intressen. Något som vår far och vi andra respekterade.”

Han förtydligar att Victor Bengtsson helt lämnat ägandet i Waldir.

Ändringar i styrelsen

Detta speglar sig också i förändringar som gjorts i styrelsen för Waldir, där Victor Bengtsson inte längre sitter kvar i styrelsen – vilket samtidigt de tre andra syskonen gör. Fabian Bengtsson är styrelseordförande, Martin Bengtsson är vd och Isabel Bengtsson är styrelseledamot. De båda äldsta sönerna sitter också med i styrelserna för de operativa bolagen i hemelektronikkoncernen, det vill säga Netonnet Group och Netonnet.

I övrigt upptas i bouppteckningen fast och lös egendom som fastigheter i Hovås, samt ett hus på Orust och ett i Spanien. Dessutom finns kvarlämnade tillgångar i banker efter den framgångsrike entreprenören. Det totala värdet i form av egendom och tillgångar i bouppteckningen efter Bengt Bengtsson uppgår till drygt 1,3 miljarder kronor.