"I ett konsumtionssamhälle kan det vara svårt att stå emot alla frestelser att köpa", säger Tommy Gärling, professor emeritus i psykologi vid Göteborgs universitet.