Liza Hermansson ville få kontroll över hushållets matkostnader och började därför i höstas planera familjens måltider en vecka i förväg.