2018 gjordes 318 anmälningar om arbetssjukdom på Volvo Cars i Göteborg. Fler än åtta av tio hade sin grund i bristande ergonomi.