Mats Danielsson är energi- och klimatrådgivare på miljöförvaltningen i Göteborg.