Bostadsmarknaden är väldigt osäker och priserna kan fortsätta falla i flera år framåt, enligt SBAB.