Ungefär så här ska det nya Selma stad se ut om några år. Serneke ska bland annat bygga 125 nya bostäder i stadsdelen.