MQ redovisar en förlust på över en halv miljard kronor.

ANNONS