Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Johan Torgeby, koncernchef och vd för SEB.
Johan Torgeby, koncernchef och vd för SEB. Bild: Claudio Bresciani / TT

Styrkebesked från SEB

SEB:s bokslut för 2020 var ett styrkebesked. Banken tjänar oväntat mycket på ränteskillnaden mellan in- och utlåning i fjärde kvartalet och vinsten slog marknadens förväntningar.
SEB-aktien lyfter med cirka 3 procent.

Bokslutet kryddades med en justerad utdelningspolicy och ett förslag till utdelning på 8,9 miljarder till ägarna för 2019–2020.

Även andra storbanker på en i övrigt svag Stockholmsbörs hängde med SEB-aktien uppåt. Och för SEB-aktien innebär lyftet en kursuppgång på 12 procent hittills i år, vilket är plåster på såren efter fjolårets nedgång på 4 procent.

– Räntenettot lyfter framförallt för att vi hade en ökning av utlåningen med 139 miljarder kronor under andra kvartalet. Det var otroligt många storföretag som behövde låna pengar, säger SEB:s vd Johan Torgeby.

Oförändrade marginaler

Samtidigt har efterfrågan på bolån hållit sig på en hög nivå, med en tillväxt på 5–6 procent.

Bankens räntor i utlåningen har pressats nedåt. Men det har även de räntor som banken själv får betala i sin egen upplåning av cirka 3 000 miljarder kronor. Så räntemarginalerna är i princip oförändrade, enligt Torgeby.

Som andra banker har SEB under coronakrisen erbjudit en del kunder som behövt det amorteringsfrihet. I SEB:s fall handlar det om drygt 40 000 kunder.

Effekterna av detta på bankens totala utlåningsvolym är dock små, enligt Torgeby.

– Det är väldigt små pengar. Det var 1 procent av 40 000 bolån som inte amorterades, säger han.

Han tillägger att banken räknar med att amorteringskraven kommer att återinföras snart.

Över sex miljarder till kreditförluster

Samtidigt varnar han för att blåsa faran över i coronakrisen.

Under 2020 satte SEB av drygt 6,1 miljarder för att täcka kreditförluster. Det mesta har handlat om utlåning till den norska olje- och gasindustrin, där den värsta perioden ser ut att vara över, enligt Torgeby.

Befarade och realiserade kreditförluster finns även i utlåningen till företag verksamma inom resor, besöksnäring och underhållningsindustrin.

– Men där har vi väldigt liten exponering, säger Torgeby.

Ett närliggande problem är de så kallade zombieföretagen, små och medelstora företag som bara har överlevt pandemin tack vare stödåtgärder.

– Vi har lägre konkurser nu än vad vi hade för ett år sedan. Det känns orimligt, säger Torgeby.

En våg av konkurser bland dessa företag skulle kunna få stora effekter på både arbetsmarknaden och finansmarknaden, varnar Torgeby.

Utesluter inte tredje våg

Han utesluter inte heller en tredje smittvåg eller motgångar när det gäller vaccineringsprogrammen, när han tittar framåt.

Pandemin har även ökat riskerna för stora korrigeringar nedåt av priserna på olika tillgångar, enligt Torgeby. Det gäller främst börsen men även bostadsmarknaden.

SEB-chefen ser en direkt koppling mellan rekordhöga prisnivåer och de runt 20 000 miljarder dollar som pumpats in i systemet av centralbanker och regeringar runt om i världen.

– Om de pengarna i framtiden inte finns kvar i systemet, vad innebär det för tillgångspriser? Det kan man också hänföra till en risk för fastigheter, inklusive boenden, säger han.

Joakim Goksör/TT

Johan Torgeby, koncernchef och vd för SEB i samband med dagens delårsrapport.
Johan Torgeby, koncernchef och vd för SEB i samband med dagens delårsrapport. Bild: Claudio Bresciani / TT

SEB redovisar en rörelsevinst för fjärde kvartalet på 6 832 miljoner kronor. Det kan jämföras med en vinst på 7 063 miljoner kronor under motsvarande kvartal ett år tidigare.

Räntenettot steg 11 procent till 6 559 miljoner kronor, från 5 930 miljoner kronor. Provisionsnettot minskade till 4 774 miljoner kronor, från 4 989 miljoner kronor.

Totalt uppgick SEB:s intäkter under kvartalet till 13 066 miljoner kronor, jämfört med 14 089 miljoner kronor motsvarande period året före.

Kostnaderna sjönk till 5 842 miljoner kronor, från 6 026 miljoner kronor.

Kreditförlusterna minskade till 835 miljoner kronor, från 997 miljoner kronor.

Källor: Refinitiv, SEB