Ekonomer trodde på en BNP-ökning. Arkivbild.
Ekonomer trodde på en BNP-ökning. Arkivbild. Bild: Janerik Henriksson/TT

Svensk ekonomi backar: "Rejäl överraskning"

Svensk ekonomi backade mer än väntat under det sista kvartalet 2022. Nu kan räntehöjningarna toppa "ganska nära i tid", enligt SEB-ekonomen Olle Holmgren.
– Det här var en rejält svag siffra, säger han.

ANNONS

Trots allt prat om lågkonjunktur stod sig svensk ekonomi oväntat stark under hösten. Därför hade ekonomerna räknat med att BNP skulle öka något under årets sista kvartal.

När SCB nu presenterar nya siffror står det klart att så inte blev fallet.

Sveriges BNP sjönk istället med 0,6 procent jämfört både med föregående kvartal och jämfört med samma kvartal året innan.

"Svag siffra"

Olle Holmgren, ekonom på SEB, beskriver BNP-siffran som "en ganska rejäl överraskning".

– Det här var en rejält svag siffra. Betydligt svagare än vad vi hade förväntat oss, säger han.

Han anger svagare konsumtion som en viktig anledning till det. En annan faktor som spelar in är enligt Olle Holmgren att företagen har fortsatt att producera och bygga upp lager, trots att efterfrågan inte funnits.

ANNONS

– Sådana processer brukar kunna slå om i minskad produktion ganska snabbt, säger han.

SCB har i den senaste prognosen reviderat ned de oväntat starka siffrorna för oktober och november.

– Dessutom har man skattat om säsongsjusterad BNP även för tidigare kvartal under 2022, så kvartalsförändringarna tidigare under året som såg bra ut ser svagare ut nu, säger Olle Holmgren.

Räntan kan toppa

TT: Vad betyder det här för Riksbankens räntehöjningar?

– Siffran hamnar snarare lite under Riksbankens prognos. I närtid påverkar det inte deras planer på att höja räntan, vi tror på 50 punkter i februari, säger Olle Holmgren och fortsätter.

– Men på sikt så talar det för att Riksbanken är på väg att nå en topp i räntehöjningen.

TT: Vad innebär på sikt?

– Ganska nära i tid. Men inflationen ser fortsatt oroande ut så risken är att det kan komma ytterligare någon höjning senare under våren.

Fakta: BNP 2022

I december 2022 sjönk BNP med 0,5 procent jämfört med föregående månad, enligt statistik från SCB. Jämfört med samma månad året före föll BNP med 1,8 procent.

Därmed sjönk BNP (bruttonationalprodukten) för fjärde kvartalet som helhet med 0,6 procent jämfört med både föregående kvartal och samma kvartal året före.

Ekonomerna hade räknat med att BNP skulle växa med 0,2 procent under kvartalet, enligt Bloombergs sammanställning.

Enligt SCB pekar de senaste siffrorna mot att BNP för helåret 2022 landar på 2,4 procent jämfört med året innan. Att siffran ser relativt stark ut kan förklaras med låg ekonomisk aktivitet under första halvan av jämförelseåret 2021.

Källa: SCB, TT

ANNONS