En tyst minut kommer att hållas vid Västlänkenbygget.

ANNONS