Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Finansminister Magdalena Andersson (S) tog initiativ till den parlamentariska kommitté som nu lagt fram ett förslag till nytt finanspolitiskt ramverk.

Uppgörelse om sänkt överskottsmål

En blocköverskridande uppgörelse har träffats om ett nytt ramverk för finanspolitiken. Överskottsmålet sänks och det införs ett skuldankare, ett nytt riktmärke för statsskulden.

Förslaget antas träda i kraft efter innevarande mandatperiod, i januari 2019.

- Det är viktigt att uppdatera det här regelverket, som ju har varit det samma i 15 år. Svensk ekonomi ser helt annorlunda ut nu än när det infördes, säger Andersson.

Mer pengar på sikt

Något omedelbart större reformutrymme skapas inte trots att överskottsmålet sänks, enligt finansministern.

- I närtid kommer det inte bli några extra pengar eftersom vi har för stora underskott i de offentliga finanserna. Men på några års sikt kommer det vara mer pengar som vi kommer kunna investera i skolor, sjukvård, järnväg och bostäder än vad vi annars skulle ha haft.

Målet om överskott i de offentliga finanserna sänks från dagens 1 procent till 0,33 procent över en konjunkturcykel. Det nya så kallade skuldankaret hamnar på 35 procent. Betydande avvikelser ska följas av en förklaring och en plan från sittande regering till riksdagen.

- Det behöver ju inte vara fel att avvika från målet. Det kan ju ha berott på att någonting inträffat, som Lehman Brothers eller något annat stort som påverkar den svenska ekonomin. Men då är det regeringens uppgift att skicka en trovärdig plan, säger Jens Henriksson, S-märkt Folksamchef och ordförande i den kommitté som har tagit fram förslaget.

Lars Calmfors, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, har varit expert i kommittén. Han beskriver det nya lägre överskottsmålet som mer bindande.

- Man gör det lite tydligare att regeringen ska motivera avvikelser från målet och ha en plan för hur man ska återgå. Sedan tillkommer skuldankaret. Det kan man se som en skärpning, säger han.

Bred enighet

Han tillägger att Finanspolitiska rådet enligt uppgörelsen samtidigt får en delvis ny roll, för att stärka uppföljningen.

Sverigedemokraterna är det enda parti i riksdagen som inte har ställt upp på uppgörelsen, med motiveringen att överskottsmålet sänks för mycket.

- Det är möjligt att de har lägre ambitioner när det gäller att investera i äldreomsorg, skolor och sjukvård, säger finansministern.

Allianspartiernas ekonomisk-politiska talespersoner är positiva till uppgörelsen och lyfter särskilt fram vikten av att det råder en bred enighet kring ramverket.

Överskottsmålet gäller för hela den offentliga sektorn, inklusive kommuner och pensionssystemet. Därmed väntas stramare tyglar för framtida regeringar trots att målnivån sänks till en tredjedel av dagens nivå, enligt Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson Erik Ullenhag.

- Det blir faktiskt sannolikt stramare framöver för staten än vad det har varit de sista åren.