Höjda energipriser och gödselpriser går hårt åt svenska mjölkbönder.