Totalt handlar ansökan om 112 hektar mark för bland annat en batterifabrik.