Willys i Uddevalla släcker ljus och sänker värme – ”Bara positivt”

I en tid där priset på el stiger allt mer finns det olika sätt att spara på elen. Willys i Uddevalla har bestämt sig för att bland annat sänka sin belysning efter stängning och justera temperaturen i butiken.