Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Får inte bygga ihop garage och hus

Garage och hus går bra på Tjuvsundsberget, men inte i samma byggnad.

Länsstyrelsen upphäver ett bygglovsbeslut i Kungshamn. Planen tillåter inte att garaget byggs ihop med huset anser länsstyrelsen.

Saken rör ett bygglov för ett nybygge på Tjuvsundsberget. Sotenäs kommun gav bygglov för ett hus och ett garage som fastighetsägaren planerar bygga ihop i en huskropp.

Problemet är dock att detaljplanebestämmelserna tillåter 120 kvadratmeters yta för huvudbyggnaden och 40 kvadratmeter för garage. Men om de båda byggnaderna byggs ihop gäller regeln att hela byggnaden ska räknas som huvudbyggnad. I detta fall överskrids då maximala ytan för byggnaden.

Byggnadsnämnden ansåg dock att avvikelsen mot detaljplanen var så liten att bygglov kunde beviljas. Men grannarna överklagade bygglovet till länsstyrelsen som beslutade att bygglovet ska upphävas. Enligt länsstyrelsens bedömning är avsikten med detaljplanen att nya hus på området inte ska vara sammanbyggda med garage, därför kan inte bygglov beviljas för sådana byggnader.