Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hakon Långström, präst i Svenska kyrkan, skriver veckans Mellan raderna.
Hakon Långström, präst i Svenska kyrkan, skriver veckans Mellan raderna.

I katekesförklaringen får man en FAQ

På barnkalas i femtiotalets Uddevalla med lite äldre barn lekte man ofta något som kallades långkatekes.

Det här är en krönika. Ställningstaganden är skribentens egna.

Det var en lek där varje deltagare fick ett ark papper och började en berättelse med att överst skriva ett personnamn. Så vek man papperet för att gömma vad som skrivits och skickade vidare till nästa deltagare som då fortsatte berättelsen med en personbeskrivning.

Denna doldes så att den som satt bredvid inte såg. Så skrev man i tur ordning ett verb, en plats, ett resultat, ett nytt namn följt av ett nytt verb och så vidare. Leken avslutades med att alla läste upp sina fullskrivna papper. Berättelserna brukade bli så tokiga att det ledde till många hjärtliga skratt.

Varifrån fick man beteckningen långkatekes? Katekes kommer av det grekiska ordet för undervisning. En katekes är alltså en lärobok. Mest känd är "Martin Luthers lilla katekes" från 1529. En svensk översättning trycktes troligen 1544. För några år sedan kom katekesen i modern språkdräkt. Du finner den i "Den svenska psalmboken".

Fram till för hundra år sedan var Luthers lilla katekes föreskriven lärobok i folkskolan. När man ville ta bort den, skrev många och varnade för vad som skulle bli följden för vårt samhälle. Varningarna hjälpte inte. Genom skolordningen 1919 avskaffades katekesen som undervisning i skolan.

När jag idag läser vad man trodde skulle bli följden är det inte utan att jag känner igen mycket som präglar dagens samhälle. Man varnade för tilltagande laglöshet, råhet och bristande respekt för människors liv och egendom.

Luthers lilla katekes innehåller korta texter. På 1600-talet kände man behov av att utveckla dem. Det blev en så kallad katekesförklaring eller katekesutveckling. Och det var den som i folkmun kallades ”Långkatekesen”. Den första officiellt påbjudna katekesförklaringen för hela riket kom 1689 och var utarbetad av ärkebiskop Olof Svebilius.

Nästa "långkatekes" kom 1810, bearbetad av ärkebiskop Jakob Lindblom. Den ersattes senare av ”Dr Martin Luthers Lilla katekes med kort utveckling stadfäst av Konungen den 11 oktober 1878”. Den låg ännu på 1960- till grund för konfirmandundervisningen, bland annat i Uddevalla. I dag används den sällan. Språket är ålderdomligt och en del ord har fått ändrad betydelse.

Utvecklingen består av 268 frågor och svar samt 402 bibelcitat. Den pedagogiska idén med frågor och svar ansågs senare föråldrad, men i vår tid har den återkommit! Vi kan på många supportsidor på internet se något som kallas FAQ. Det uttyds Frequently Asked Questions, ofta ställda frågor. Med svar!

Prostkollegan Kjell Petersson och jag anser att 1878 års katekesutveckling är så värdefull att vi har reviderat språket till dagens svenska. Läran är oförändrad men texten är förhoppningsvis mer begriplig. Boken ska komma ut i höst.

Jag upplever att det i dag finns ett sug efter kunskap om kristen tro hos många. I katekesförklaringen får man en FAQ som är kort och koncis, trots att den kallats långkatekes! Den ger också ett gott tvärsnitt av Bibeln.