”Om eleven behöver stå upp och arbeta med hörlurar på, så rör det mig inte i ryggen. Varsågod!”
”Om eleven behöver stå upp och arbeta med hörlurar på, så rör det mig inte i ryggen. Varsågod!”

Digitala verktyg är här för att stanna

”Jag önskar att ingen förälder behöver höra sitt barn säga ”Mamma, jag är dum”, skriver Bohusläningens nya krönikör Linda Harritz.

Det här är en krönika. Ställningstaganden är skribentens egna.

ANNONS

Skolverket har nyligen släppt en tidskrift ”Förslag på en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027”. Det gör mig extra glad att Skolverket trycker på användningen av digitaliseringens möjligheter i undervisning och lärande.

Jag har sett elever med dyslexi som vuxit i skolan genom rätt användande av digitala hjälpmedel. Tidiga insatser skall sättas skyndsamt och regelbunden lästräning hos specialpedagog är nödvändigt för att utveckla språk. Skolinspektionen skall inte behöva pilla en rektor på näsan för att något skall ske. När rättvisa förutsättningar i klassrummet ges, kan eleven med dyslexi fokusera på att lättare ta i kunskap och visa den. Energin läggs på rätt saker. Att ta bort rullstolen för en person med gipsat ben är ingen bra idé. Inte heller att ge en elev med dyslexi ett tjockt häfte med långa texter på engelska. De behöver till exempel hörlurar för att kunna lyssna på texterna då deras öron används som våra ögon.

ANNONS

Elevens självförtroende kan snabbt raseras medan papper långsamt vänds. Jag önskar att ingen förälder behöver höra sitt barn säga ”Mamma, jag är dum”. Ointelligent. Långsam. Alltid efter alla andra klasskamrater i matteboken”. Att försöka reparera en tilltufsad skolidentitet kräver tid. Ibland påverkar ärren hela livet. Behöver Sverige fler trasiga elever?

Det händer något positivt när eleven med koncentrations-svårigheter får jobba med självrättande interaktiva sidor på datorn. Fokus behålls. Datorn ger direkt respons, precis som i spelet hen bemästrar. Ämnet blir intressant. Jag har möjlighet att stötta under tiden och ge formativ bedömning. Inlärning kan ske trots att läraren inte håller tal i 40 minuter. Elever behöver inte sitta med samma uppgift i samma antal minuter. Alla kan lära sig något utan att behöva skriva snyggt med en penna. Om eleven behöver stå upp och arbeta med hörlurar på, så rör det mig inte i ryggen. Varsågod! Jobba på ditt sätt. Jag vill se resultat.

Barn gör rätt om de kan, citat Ross W Greene. Det gäller även elever med dyslexi+ om de får rätt hjälp av specialpedagogiska insatser samt digitala redskap. Undervisningen skall utgå från elevens behov och förmåga.

I Skolverkets skrift står att ”Den digitala kompetensen hos undervisande personal samt rektorers och huvudmäns förmåga att leda digitalt utvecklingsarbete i verksamheterna är fortsatt prioriterade”. Rektorer och huvudmän har möjlighet att fortsätta utveckla lärarnas kunskap inom bland annat dyslexi och neuropsykologiska funktionsnedsättningar såsom adhd. Lärarna själva kan lägga in digitala verktyg redan i planeringens-stadiet denna vecka. Vårterminen har precis börjat.

ANNONS

Jag skrev tillsammans med en ämneskollega nyligen en rapport om hur engelska, assisterande teknik och inkludering hänger ihop. Digitala verktyg är här för att stanna. Med rätt presentation för elever och hemmet kan de speciellt gynna elever som behöver mycket stöd. Skolan skall vara till för alla, sägs det.

Av lärare. För elever. I Sverige. #Lindakämparförvarandaunge

ANNONS