Idealen från Smögen fick Matilda att säga upp sig: ”Jag stod inte ut”

När Matilda Brinck-Larsens värderingar krockade med arbetsgivarens blev valet enkelt. Hon sa upp sig. För en socialarbetare fostrad i Smögens småskalighet och som aldrig ruckar på sina ideal gick det inte längre att ställa upp på den tuffare flyktingpolitiken. Beslutet kan komma att bli kostsamt men hon ångrar sig inte en sekund.