Hervor Brandt fyller 80 år men det hindrade henne inte från att så sent som i fjol måla hela den stora villan i bakgrunden.

Redan kund?Logga in här