Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Hakon Långström, präst i Svenska kyrkan, skriver veckans Mellan raderna.

Vi har den stora berättelsen om Gud, av Gud

Mission — är inte det något mossigt som hör gångna tider till? Nej, det är en aspekt av Svenska kyrkans grundläggande uppgift — inte vid sidan av utan snarare integrerad i — de tre andra: gudstjänst, diakoni och undervisning.

Uppdraget kommer från Jesus som sade: ”Gå ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er!”

Kan kyrkan komma med budskapet om en Gud och dessutom en Gud som är treenig och mena att det är sanningen om tillvarons upphov, bevarande, mening och mål?

Går det att göra det utan att vara fundamentalistisk i den negativa, inskränkta meningen? Kan kyrkan bära budskap om Gud och hävda att det är den exklusiva sanningen, med stort S?

Ja, jag menar att svaret är ja på den frågan. Inte i egenrättfärdighet, som om vi skulle vara de enda som har den rätta läran för att den är vår, utan grundat på grunden, på Gud.

Vi har den stora berättelsen om en treenig Gud. Bibeln är berättelse om livet. Budskap om möjligheten att bli Jesu lärjungar. Om livsförvandling och livsglädje. Berättelse att leva av. Berättelse att gå in i. Berättelse att gå ut med.

Att vara en Jesu lärjunge är inget att krampaktigt hålla för sig själv. Ordet mission betyder sändning. Lärjungarna är sända ut till medmänniskorna. Utsända också i den postmoderna världen, i Sverige, i utlandet.

Jesu lärjungar har fått en rik skattkista att öppna och visa på. Inte med en lära att tvinga på andra utan som levande exempel. Vara Kristusbrev, vänliga brev som har ett ärende till medmänniskor.

Mission är i mycket emission, som betyder utstrålning.

Kan man missionera idag? Ja, med frimodighet! Men ta efter blommorna! De vittnar med sina liv, sin doft, sina färger. Det är utstrålning, emission.

Så kan Jesu lärjungar vittna om Gud Fadern, Sonen och Anden för att Gud är viktig i deras liv, för att de mött Guds kärlek och lever av den. För att de unnar andra att bli Jesu lärjungar. Vittna med ord och handling, i sanning och barmhärtighet. Även använda modern teknik, som e-mission!

För det behöver de lära alltmer om Gud. Här hjälper inte mänsklig visdom och klokskap, då kan sanningen förbli fördold. Här behövs det lilla barnets nyfikenhet, upptäckarglädje och förtroendefulla inställning.

Vi kan aldrig fatta och förstå Gud helt, men vi kan förstå allt mer om Gud, fatta allt mer om Gud, upptäcka allt mer. Och samtidigt upptäcka mer och mer om oss själva och om medmänniskan. Lära mer om Guds vilja. Formulerad i goda bud att leva efter.

Vi har den stora berättelsen om Gud, av Gud. Som också innehåller berättelsen om oss. Den är helig och vi får ta skorna av fötterna, nalkas den, ta emot den och frimodigt gå ut med den. Och emittera, utstråla.