Michael från Uddevalla anlitas för att utveckla forskning och sjukvård i Singapore

Människor lever allt längre vilket kommer att påverka vården i framtiden. Det är något som Uddevallaprofessorn och läkaren Michael Nilsson är expert på. Nu har han fått ytterligare ett prestigefyllt uppdrag när han ska vara med och utveckla framtidens sjukvård i Singapore.
– Ny teknik för att behandla människor i hemmet kan bli ett viktigt inslag i framtidens hälso- och sjukvård, säger Michael Nilsson.