Minnesord: Ingvar Ståhl

Ingvar Ståhl, Uddevalla, har efter en kort tids sjukdom avlidit i en ålder av 92 år.

ANNONS
|

Många sörjer en god vän och småsparare i aktier har under många år genom Ingvar fått upp ögonen för hur man med små insatser och kloka placeringar kan få ihop en buffert i form av en väl balanserad portfölj.

Ingvar föddes som ett av fyra syskon i en skånsk familj som levde under mycket knappa omständigheter där pappa var smed. Ingvar kom till Uddevalla och utbildade sig till maskiningenjör. Efter praktik fick han jobb som ritare på varvet där ett av hans områden var att ta fram propellrar till fartygen, både stora och små. En reservpropeller som konstruerats av Ingvar kan ses vid Riverside i Uddevalla.

ANNONS

Ingvar var också med på alla provturer runt om i världen, bland annat till Japan. Under dessa turer bjöds på fina middagar med elegant klädsel och då fick även hustrun Marianne, som gick bort 2004, ibland följa med. Roligt och uppskattat men till vardags levde paret ett mer blygsamt liv utan stora fester.

Ingvars intresse för trav ledde med tiden över till aktier. Han engagerade sig i lokalavdelningen av Aktiespararna som han var med och bildade 1981. Under åren har han som eldsjäl haft en given plats i styrelsen där han trots hög ålder fortsatte i ledande positioner fram till sin bortgång, under många år som kassör. Hans insatser för Aktiespararna kan knappast överskattas. Han höll i utbildningar i aktiekunskap och många sparare har honom att tacka för att ha hittat aktier som sparform. Ingvar hade lätt att få kontakt och hans förmåga att locka föreläsare från börsbolag till de 20-talet publika träffar per år som arrangerades är omvittnad. Han besökte också många bolagsstämmor och kongresser för att hålla koll på sina portföljbolag.

På samma sätt som Lennart ”Stinsen” Israelsson har Ingvar haft ett långsiktigt tänk i sina investeringar. Det började en gång med några aktier i SEB på 1960-talet, aktier som han sedan behöll livet ut. Sin tekniska begåvning gjorde honom till en flitig användare av Aktiespararnas analysprogram ”Hitta kursvinnare”. Med hjälp av detta gjorde han också många framgångsrika kortsiktiga placeringar, ofta flera om dagen och införandet av investeringssparkonto, ISK, underlättade affärerna då han slapp krånglet med deklaration.

ANNONS

Ingvar levde ett sparsamt liv och hans framgångsrika placeringar gjorde att han fick pengar över till att hjälpa andra. När några gymnasieelever i Uddevalla hade samlat ihop gåvor till barnhem i Rumänien och i Bohusläningen berättade att de hade problem att ordna transport ryckte Ingvar ut och erbjöd sig stå för kostnaderna. Ingvar tackade ja till erbjudandet att följa med på resan och denna kontakt med barnhemmet blev en långsiktig relation där Ingvar regelbundet satsade betydande belopp. Han gladdes att se hur barnen i Rumänien fick ett bättre liv och på hans 90-årsdag fick han stora hyllningar från barnen. Han har under årens lopp gjort många resor till landet och byggt upp kontakter även med invånarna i en mindre by där och bidrog med pengar till en hantverkare som tillverkar proteser.

Ingvar stöttade även lokala projekt i hemstaden och många som lever på livets skuggsida fick genom hans insatser ett drägligare liv.

Aktiespararna har förlorat en stor kämpe och eldsjäl som fick ett långt liv. Bara ett par veckor före sin bortgång körde han bil till sitt älskade sommarställe i Heestrand, där han tillbringade långa somrar. Datorn var självklart prioriterad i flyttlasset och det blev många lyckade affärer. Som skicklig kock avslutade han ofta dagen med en god middag, trerätters med rätt sorts vin ibland. Han höll god kontakt med sina vänner och de visste att han alltid var redo utom klockan 12 då han drack sitt elvakaffe. Han talade ofta om sina trevliga och hjälpsamma grannar och den vänskapen var ömsesidig. Efter förlusten av sin älskade Marianne blev alla vännerna ännu viktigare för honom och saknaden är stor.

ANNONS

Styrelsen för Aktiespararna i Uddevalla

genom Karl-Eric Magnusson

ANNONS