Barbro Jeppsson startade föreningen Hjärnkraft Fyrbodal.

ANNONS