Kulturpristagaren Lennart Bertilsson lever i sin dröm. ”Jag är verkligen lyckligt lottad,” säger han.