Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Denna artikel ingår för dig som är kund.

Konstgräsplanen behöver rustas upp – Oddevold söker miljonbelopp

2,6 miljoner. Det är vad Oddevold behöver för att rusta upp konstgräsplanen på Thordéngården. Men situationen är komplicerad och nu har klubben ansökt om ett bidrag från kommunen för att få planen spelduglig igen.

Thordéngårdens konstgräsplan håller inte längre måttet för seriespel. Redan 2017 blev den utdömd som farlig och har under en tid tillbaka fixats provisoriskt. Nu menar klubben att en större omfattande renovering måste göras.

Du läser nu en av dina fria artiklar på bohuslaningen.se

– Den är fortfarande undermålig och behövs göras om på riktigt. Det är därför vi söker bidraget, säger Stefan Mattson, ordförande i IK Oddevold.

Varit belastad under många år

Konstgräsplanen anlades 2009 och det har inte gjorts något större underhåll sedan dess. Den har används av flera olika klubbar, något som blev ett krav från kommunen efter att de gick in som investerare när planen skulle byggas, och har därför blivit hårt sliten.

– Det räknades på att livslängden för planen var 10 år. Nu vet vi, med den belastningen som varit på planen, att det är kortare, säger Katarina Hansson, chef på kultur och fritidsförvaltningen.

Kontrakt komplicerar processen

Att kommunen gick in och investerade innebar också att de blev delägare i planen. Det gör det hela ännu mer komplicerat när den nu behöver renoveras. Att kommunen endast äger planen och inte marken gör att de inte kan gå in och investera på platsen. Marken ägs av Hemsö och arrenderas sedan bygget av Thordéngården av Oddevold.

– Ska vi göra en investering måste Oddevold först ansöka om ett bidrag. Vi skrev liknande avtal med Haif och IFK under samma period. Skillnaden där blir att vi äger marken och då kan vi under en längre period planera in investeringar. Det går inte i detta fallet, säger Katarina Hansson.

Ansöker nu om miljonbelopp

Bidraget som Oddevold nu söker från kommunen är på 2,6 miljoner kronor. När summan blir så stor flyttas ansvaret över från tjänstemännen till politikerna.

– Det vi i förvaltningen gör är att handlägga ärendet och sedan lyfta upp det i budgetdialogen för kultur och fritidsnämnden, säger Katarina Hansson.

2017 gjorde Oddevold en liknande ansökan. Då nekades den. Nu gör de alltså ett nytt försök för att få planen spelduglig igen.

– Det hade varit önskvärt att få klart det till denna säsongen, men i första hand vill vi ha ett besked att det finns med i planen, säger Stefan Mattsson, ordförande IK Oddevold.

Ordförande i kultur och fritidsnämnden, Monica Bang Lindberg, är medveten om konstgräsets behov av upprustning men kan inte uttala sig om ärendet i nuläget.

– Vi diskuterade detta under förra året men jag har inte någon ny information i nuläget. Jag kommer ha kontakt med förvaltningen framöver om hur vi ska vidare med detta, säger Monica Bang Lindberg,

Kontraktet har ett slutdatum

Det som gör det ännu mer komplicerat är att kommunens kontrakt med klubben går ut i årsskiftet 2019/2020. Då kommer kommunen inte längre stå som delägare utan ansvaret flyttas helt över till Oddevold. Men Katarina Hansson, som är kritisk till det avtal som skrivits mellan klubben och kommunen, anser att kommunen bör ta sitt ansvar för planen.

–Har vi varit med och anlagt en plan anser jag att vi har ett ansvar. Antingen får vi avveckla planen, vilket också kostar pengar eller så får vi se till att den rustas upp den så att det fortsatt går att driva verksamhet där, säger Katarina Hansson.