En metafysisk undersökning av kroppen

Bohusläningens recensent i meditativt tillstånd efter att ha besökt Regionteater Väst.