Miljonbelopp i kulturstöd till aktörer i Bohuslän

Hittills har över 100 musikgrupper, föreningar och arrangörer i Västra Götaland tilldelats medel ur regeringens krispaket. Här några av kulturföreningarna och aktörerna i Bohuslän som fått ta del av stödet.