"Om Folkets hus inte finns kvar, vart ska vi mötas då?"

Folkets hus och folkparker runt om i Sverige sänder nu ut ett nödrop till landets kommun- och regionpolitiker med hashtagen #varskavimötas. På Folkets hus i Uddevalla gör man allt för att hålla verksamheten flytande, men om inget besked om stöd kan ges snart ser framtiden enligt verksamhetschef Simone Olofsson fortfarande mörk ut.