Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Susanna Dahlberg, VD Regionteater Väst. Bild: Edstam Fanny (BHN)
Susanna Dahlberg, VD Regionteater Väst. Bild: Edstam Fanny (BHN)

"Ju längre armar desto bättre konst"

Frågan om en armlängds avstånd inom kulturpolitiken är ständigt aktuell. Beslutsfattare lyfter ofta betydelsen av att konsten måste vara fri men hur fungerar denna maktbalans i praktiken? Och vad är bäst för konsten?

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Principen ”armlängds avstånd” är grunden för kulturpolitiken i Sverige och betyder att politiker ska möjliggöra och skapa förutsättningar för konsten och kulturen men inte styra innehållet. Principen skapades och började användas i Europa efter andra Världskriget för att förhindra att konst och kultur används av politiker i propagandasyfte. I studien Hur lång är en arm? *, som bland annat bygger på intervjuer med politiker och konstnärer i Västra Götaland, har jag undersökt hur principen används i praktiken.

Uttrycket används av många men studien visar att det inte finns någon entydig definition utan olika tolkningar. Avsikten och ambitionen är att låta konsten skapas och verka fritt men i praktiken visar det sig vara svårare att efterleva. Paradoxer och kompromisser mellan ideal och praktik blir följden. Med grund i studien vill jag synliggöra de risker som finns och fördjupa diskussionen och medvetenheten om kulturpolitiken. Allt i syfte att invånarna i Uddevalla och Västra Götaland ska få tillgång till så mycket högkvalitativ konst och kultur som möjligt.

Studien visar att ”armarna blivit kortare” över tid, den politiska styrningen av konsten har ökat senaste åren. Man kan tycka det är bra eller dåligt, rätt eller fel, med den typen av styrning. Jag tycker det är vanskligt och att det inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle och vill därför ifrågasätta om denna styrning kan sägas vara förenlig med principen armlängds avstånd.

Studien visar också tydligt att genom att styra förutsättningarna för konsten och kulturen riskerar man att styra innehållet, även om det inte är avsikten. I en tid med knappa resurser finns också risk för anpassning från konstnärernas sida. Vi riskerar att hamna långt ifrån principens, och därmed nuvarande kulturpolitikens, intention.

Min önskan är att medvetandegöra kulturpolitikens dilemman för att möjliggöra ansvarstagande och medvetna val och därigenom skapa de strukturer som krävs för att stödja konstens och kulturens självklara och fria plats i ett demokratiskt samhälle. Lyckas vi med det ser jag som VD för Regionteater Väst enorma möjligheter i den positiva kraft som finns i allt skapande, såväl professionellt som ideellt. Möjligheter som är en del i en positiv samhällsutveckling.

Susanna Dahlberg, vd Regionteater Väst

*Master-uppsatsen ”What is the length of an arm? Inom ramen för Executive MBA, Handelshögskolan/Göteborgs Universitet.