Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Åsa Torstensson (C) i kommunfullmäktige. Bild: Jakob Simonson
Åsa Torstensson (C) i kommunfullmäktige. Bild: Jakob Simonson

Kulturpengarna som försvann

Centerpartiets Åsa Torstensson och Anna-Lena Carlsson om de borttagna pengarna till offentlig konst.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Kulturens roll i Strömstad kommun ska stärkas och synliggöras till gagn för hela kommunen och ha en tydlig roll i centrum- och stadsutvecklingen. Detta prioriterade förra mandatperiodens majoritet genom både ökad budget, tydlig strategi, mål 2030, Kulturhuset Skagerack och årlig investeringsbudget för konstinköp.

Kulturen som en del av centrum ger alla möjlighet att på enkelt och spännande sätt möta olika konstuttryck och det stärker attraktiviteten som en del av arbetet med stadsutvecklingen. Därför har satsningar på Konst i offentlig miljö en betydelse och under åren 2016-2018 avsattes medel avseende detta.

I september 2018 beslöt dåvarande kommunstyrelse att de outnyttjade 625 000 kronor, avsatta för konst i offentligmiljö, skulle överföras till Kultur och fritidsutskottet enligt plan för genomförande. Med argument från nya kommunledningen om att dessa investeringsmedel inte finns så beslutar därefter kommunstyrelsen, med detta bristande underlag som grund att frångå redan fattade beslut om finansiering, utan något underlag som bevisar att investeringsmedel inte skulle vara avsatta.

Därtill hävdades från Socialdemokraterna att det inte är någon neddragning på ambitionerna fast kommunstyrelsen drar ned med 425 000 kronor från de avsatta 625 000 kronor för investeringar.

Det kan inte vara annat än under all kritik att kommunstyrelsen väljer att anta en handlingsplan för inköp där man tagit bort de ekonomiska förutsättningarna att genomföra den. I vilken annan verksamhet hade detta accepterats?

Det gavs inte heller möjlighet för ansvarigt utskott att besluta om en, för tjänstemän, realistisk och med verkligheten överensstämmande plan att arbeta efter.

Dock med detta skrivet, så står det naturligtvis den nya socialdemokratiska ledningen helt fritt att göra egna prioriteringar och välja bort de sedan tidigare beslutade resurser som skulle utveckla kulturen i Strömstads kommun ytterligare. Undertecknade förväntar sig dock att den nyvalda ordföranden i Kultur och fritidsutskottet, Mats Granberg (S), ger utskottet möjlighet att, utifrån det ansvar utskottet har, utarbeta en realistisk handlingsplan för konst i offentlig miljö.

Åsa Torstensson (C)

Anna-Lena Carlsson (C)